Vi har lång erfarenhet från projekteringsledning samt ledning och styrning i projekt vilket gör att vi kan sätta ihop det bästa teamet för Er. Vi har seniora medarbetare inom alla discipliner vilket gör att vi kan styra projekteringen så att rätt underlag tas fram och med rätt kvalitet.

Med vår långa erfarenhet så ser vi till att ta hänsyn till alla ingående parter i projektet och ser till att planera och följa upp projekteringen på ett bra sätt.

Generalkonsultuppdrag - Venn

Relaterade kompetenser

Relaterade projekt

Venner i tjänsten