Jag har de senaste åren arbetat som projekt- och projektledarkonsult inom infraprojekt med uppdrag runt i hela Sverige. Jag har lång erfarenhet av att leda totalentreprenadprojekt där jag har haft övergripande ansvar för projektens samtliga moment, såsom ekonomiuppföljning, ledningssamordning, upphandling av entreprenörer och kontakt med kommun och beställare.

Jag är van vid att snabbt sätta mig in i nya uppdrag och min erfarenhet kan appliceras på alla typer av projekt eller bransch.

Jag ser till att fånga både helheten och detaljerna i mina projekt och prestigelöst leder och coachar jag projektgruppen.

Jag upplevs som drivande och lösningsorienterad och har ett stort engagemang för såväl projektet som mina gruppmedlemmar.

Det här är jag bra på

  •  Kommunikation
  •  Styrning och samordning
  •  Projektledning
  •  Kundorienterade lösningar
  •  Analysera strategier

Kompetenser

Tjänster