Projektledare Bygg och Anläggning/Mätteknik

Mina 15 års erfarenhet av ledarskap inom bygg och anläggning har format mig till en trygg och omtyckt ledare och planerare som arbetar snabbt och effektivt. Jag är också duktig på att se och hitta varje medarbetares unika kvaliteter i mitt team och se till att dessa kommer till sin rätta för projektet.
I mina tidigare uppdrag har jag blivit särskilt uppskattad för min förmåga att skapa en bra sammanhållning i gruppen, samt att jag är bra på att hålla goda relationer både i och utanför den egna organisationen. Det är de tekniska utmaningarna i projekten som jag uppskattar mest i mitt yrke, när min lösningsorienterade natur får sitt utlopp.

Innan jag började arbeta på Venn har jag drivit en mätavdelning med sju kontor och ett 25-tal medarbetare från Stockholm och norrut. Innan dess har jag jobbat i tio år med hustillverkning som projektledare och dessförinnan med byggprojektledning på konsultbasis i Mälardalen. 

Det känns fantastiskt kul att nu arbeta med projektledning på konsultbasis igen med den breda variationen på projekt det innebär.

Det här är jag bra på

  • Att hitta mina medarbetares styrkor och lyfta fram dem
  • Analytisk och lösningsorienterad
  • Att föra dialoger och hitta samförstånd
  • Stödjande
  • Nytänkande och öppen för förändring

Kompetenser

Tjänster

Projekt jag varit delaktig i