Jag har arbetat som konsult inom byggbranschen sedan 1989 och arbetar nu som byggnadsingenjör med inriktning mot miljö i byggnader. Detta innebär att jag jobbar mycket med materialfrågor i nybyggnadsprojekt, ombyggnadsprojekt och vid problem med byggnader. Rivningsinventering inför rivning och ombyggnader har jag jobbat med sedan 1999. Således har jag hunnit inventera ett par hundra byggnader fram till dags dato.

Diverse inomhusmiljöproblem har jag även stött på under åren. För det mesta är det fuktproblem som är orsaken, men oftast får jag frågor om lukt i byggnader. Min bakgrund har jag som byggnadskonstruktör med både ett flertal nya byggnader samt många ombyggnader av äldre byggnader. Jag har god erfarenhet om material och konstruktioner i både äldre och nyare byggnader

Det här är jag bra på

  • Förmåga att se helheten i projekten
  • Byggnadstekniker i äldre byggnader
  • Byggnadsfysik, miljö och fukt i byggnader

Kompetenser

Tjänster