Mina speciella styrkor är i roller som projekt- och byggledare, projekteringsledare, kalkylering och upphandlingar. Bistår kunder och beställare som deras förlängda arm som bl.a. kontrollansvarig, beställarombud och stöttar dem i anbudsutvärderingar i valet av entreprenörer.

Hjälper såväl privatpersoner som privata och kommunala fastighetsägare, entreprenörer, konsulter m.fl. att förverkliga sina egna (och deras kunders) visioner och drömmar. Jag tar hand om hela processen från tidiga skisser till bygglov till färdiga ritningar och ser till att byggprojektet blir färdigt i tid till utsatt budget.

Det här är jag bra på

  • Pragmatisk och lösningsorienterad
  • Driva projekt från ax till limpa (dvs från tidiga skeden via projektering till byggledning och färdigt projekt)
  • Projekt- och byggledning, projekteringsledning
  • Kontrollansvarig uppdrag
  • Kalkyler i olika skeden

Kompetenser

Tjänster

Projekt jag varit delaktig i