Jag har över 10 års erfarenhet av samhällsbyggnadsbranschen i olika roller och skeden. I grunden är jag byggnadsingenjör och arbetar som konsult inom projekt- och projekteringsledning.

Sedan tidigare har jag erfarenhet som konstruktör inom bygg- och anläggning. Erfarenheten som projektör är fördelaktig i arbetet som både projekt- och projekteringsledare. Jag har i flera tidigare uppdrag arbetat i samordnande roller både inom bygg- och anläggningsprojekt samt komplexa projekt.

Jag är strukturerad och problemorienterad med en god förståelse för byggprocessen. En styrka jag besitter är att se projekt ur ett helhetsperspektiv och att utifrån ett strategiskt samt analytiskt sätt leda projekten effektivt. Genom ett tydligt ledarskap och tydlig kommunikation kombinerat med ett strukturerat arbetssätt får jag projektgrupper att samverka och dra åt samma håll på ett mycket positivt sätt.

Det här är jag bra på

  • Kommunikation
  • Styrning och samordning
  • Kundorienterade lösningar
  • Analysera strategier
  • Få arbetsgrupper att verka år samma håll
  • Se kundens behov
  • Strukturera och organisera

Kompetenser

Tjänster

Projekt jag varit delaktig i