En trygg och lugn byggkonsult som stöttar beställare i arbetet att handla upp, styra och kontrollera/besikta entreprenader. Med en stark tro på att samverkan och respekt för våra respektive roller ger det bästa resultatet med hänsyn till kvalitet, tid och ekonomi.

”Jack of all trades, master of none. But oftentimes better than master of one!”

Det här är jag bra på

  • Skapa trygghet och förtroende
  • Lyfta blicken och se sammanhang
  • Projektledning
  • Kundorienterade lösningar
  • Entreprenadjuridik
  • Entreprenadbesiktning

Kompetenser

Tjänster

Projekt jag varit delaktig i